Waar staan wij voor?

Onze kernwaarden

Kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt voor het allergrootste deel bepaalde door onze medewerkers. Wij investeren daarom in het creëren van een stimulerende en motiverende werkomgeving en in het ondersteunen van onze medewerkers middels kennis en trainingen. Naast de teamleiders die actief meeluisteren met de gesprekken van onze medewerkers heeft de afdeling kwaliteit als onafhankelijk orgaan een belangrijk aandeel in het monitoren van de gesprekken. Zij monitoren een groot deel van de gesprekken om de kwaliteit van het klantcontact te borgen en geven waar nodig advies in de leerbehoefte van de medewerker. Zo werken we klantgericht. Het gaat immers om de service naar uw klanten.

klantenservice-uitbesteden

Openheid

Medewerkers communiceren efficiënt via directe communicatielijnen. Quality Contacts kent een platte organisatie, waardoor het mogelijk is om heel transparant te werken. Verbeterpunten worden snel ontdekt en omgezet in passende oplossingen. Transparantie naar onze opdrachtgevers is een groot goed binnen ons bedrijf.

Vertegenwoordigers van opdrachtgevers kunnen op ieder gewenst moment binnenlopen om de dienstverlening van Quality Contacts zelf te ervaren of om de invulling van de campagne te toetsen aan de gestelde kwaliteitsnormen. Met zowel haar opdrachtgevers als medewerkers realiseert Quality Contacts een vertrouwensrelatie en daarbij past volledige openheid over gemaakte keuzes en het naleven van afspraken.

Betrokkenheid

We streven naar een duurzame relatie met onze opdrachtgevers en met onze medewerkers. De kennis en ervaring van ons personeel is immers een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Mensen blijven doorgaans lang bij ons werken. Hoewel we ruim tweehondervijftig medewerkers in dienst hebben, streven we naar een persoonlijke relatie waar respect en erkenning een belangrijke rol spelen. Naast een kwalitatieve werkomgeving investeren we daarom ook in de leefomgeving van onze medewerkers, onder meer door lokale initiatieven te ondersteunen. Het resultaat van deze werkwijze is dat onze medewerkers bijzonder loyaal zijn en een enorme gedrevenheid hebben om de klantcontacten van onze opdrachtgevers te verzorgen.

Ontdekken wat we voor jou kunnen betekenen?