Privacy Statement

Inleiding

Quality Contacts streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en vertrouwelijk om te gaan met de gegevens die u bij ons onderbrengt. Quality Contacts verwerkt op een aantal wijze persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens het betreffen, welke grondslagen wij hebben om deze gegevens te verwerken en welke bewaartermijnen gehanteerd worden.

Wie zijn wij?

Quality Contacts is een full service contactcenter die faciliteert in inkomende en uitgaande klantcontacten via communicatiekanalen zoals telefonie, social media, chat, data entry en post. Wij bieden diensten die organisaties snel en efficiënt kunnen ondersteunen in het vergroten van de bereikbaarheid of het verhogen van de conversie bij een salescampagne.

Waar wij naar streven op het gebied van kwaliteit leest u in ons kwaliteitsbeleid.
Quality Contacts is gevestigd aan de Ferdinand Bolstraat 25B, 8021 ES te Zwolle. Bij vragen over het verwerken van persoonsgegevens kunt u terecht bij onze functionaris gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar security@qualitycontacts.nl of te bellen met 0224 – 224 224.

Maak hier een keuze:

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als u onze website bezoekt dan kunt u zelf, via onze cookiebanner, aangeven welke cookies wij mogen plaatsen en welke niet. Wilt u meer inzicht in de cookies van onze website en welke gegevens wij daarbij verwerken, kijk dan in onze cookie statement.

Gebruikt u onze website om vervolgens contact met ons op te nemen dan verwerken wij uw naam, uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer. Naar gelang u bij ons gaat solliciteren of onze nieuwe opdrachtgever wordt verwerken wij ook andere persoonsgegevens.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Quality Contacts heeft een website om te informeren over wie wij zijn en wat wij doen. Om onze website te optimaliseren maken wij inzichtelijk hoe vaak de pagina’s bezocht worden door de bezoekers en hoelang men deze bezoekt. Dit doen wij door middel van het plaatsen van analytische cookies en hierbij verwerken wij uw gegevens.
Daarnaast verwerken wij uw gegevens als u contact met ons opneemt, u stuurt ons tenslotte een e-mail of belt ons. Met deze gegevens kunnen wij dan weer contact met u opnemen als dit nodig is.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Quality Contacts mag alleen persoonsgegevens gebruiken om redenen die in de privacywetgeving staan. Deze redenen worden grondslagen genoemd. De verschillende grondslagen staan beschreven in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Voor het plaatsen van analytische cookies vragen wij uw toestemming, dit is de grondslag uit artikel 6 lid 1 onder a uit de AVG. Het is altijd mogelijk om uw toestemming in te trekken, dit kunt u doen hier te klikken en uw toestemming in te trekken.

Als u met ons contact zoekt door ons te bellen of te mailen, is het ons gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f AVG) om uw gegevens te verwerken. Zeker wanneer wij uw vraag willen beantwoorden of verzoek in behandeling willen nemen.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens die wij verwerken als het gaat om cookies worden beperkt door ons bewaart. Voor een actueel overzicht van de bewaartermijn(en) kunt u hier klikken. De gegevens die verwerkt worden naar aanleiding van een contactverzoek worden niet langer bewaard dan 2 jaar.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als u solliciteert bij Quality Contacts dan verwerken wij van u uw sollicitatiegegevens zoals naam- en adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer, werkervaring en opleidingsgegevens.

Quality Contacts hanteert een screeningsbeleid, waarbij het in gang zetten van een VOG aanvraag deel uit kan maken van de aanstellingsprocedure. Tijdens de screening kan social media, zoals LinkedIn geraadpleegd worden.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Quality Contacts is met regelmaat op zoek naar nieuwe collega’s en heeft daarom verschillende vacatures openstaan. Om de meest geschikte kandidaat te vinden en te selecteren voor een functie binnen Quality Contacts verwerken wij uw gegevens.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Quality Contacts mag alleen persoonsgegevens gebruiken om redenen die in de privacywetgeving staan. Deze redenen worden grondslagen genoemd. De verschillende grondslagen staan beschreven in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het verwerken van uw gegevens doen wij op basis van de grondslag uitvoering overeenkomst in de pre-contractuele fase (artikel 6 lid 1 onder b AVG).

Wordt u niet (direct) aangenomen bij ons, dan vragen wij om uw toestemming om uw gegevens langer te bewaren dan de gebruikelijke/wettelijke 4 weken (artikel 6 lid 1 onder a AVG). Het is altijd mogelijk om uw toestemming in te trekken, neem hiervoor contact op met ons (personeel@qualitycontacts.nl).

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens die u hebt opgegeven via een sollicitatie zullen in beginsel tot maximaal 1 jaar na afsluiting van de vacatureperiode bewaard blijven. Indien u geen toestemming geeft voor deze duur, dan bewaren wij uw gegevens maximaal 4 weken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Quality Contacts verwerkt van verschillende groepen mensen verschillende soorten persoonsgegevens. Bent u bij ons in dienst of in dienst geweest dan hebben wij onder andere de volgende gegevens van u: NAW-gegevens, e-mailadres, kopie ID, IBAN, VOG’s, arbeidscontracten, verklaringen omtrent loonheffing en loonstrookjes.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Deze gegevens verwerken wij om zeer uiteenlopende redenen. Zo hebben wij uw NAW-gegevens nodig om een arbeidscontract op te kunnen stellen. Een IBAN hebben wij nodig om uw loon naar u over te maken. In sommige functies heeft u bij Quality Contacts een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, wij moeten dit aan kunnen tonen als één van onze opdrachtgevers hierom vraagt. De verklaringen omtrent loonheffing zijn wij wettelijk verplicht om te bewaren, doen wij dit niet, dan zijn wij in overtreding.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Quality Contacts mag alleen persoonsgegevens gebruiken om redenen die in de privacywetgeving staan. Deze redenen worden grondslagen genoemd. De verschillende grondslagen staan beschreven in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens van (ex-)medewerkers dan zijn de grondslagen toestemming (artikel 6 lid 1 onder a AVG), wettelijke verplichting (artikel 6 lid 1 onder c AVG) en uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 onder b AVG) van belang.

Bewaartermijnen
Bent u in dienst (geweest) dan gelden er verschillende wettelijke bewaartermijnen voor de verschillende soorten persoonsgegevens (documenten). Zo worden de arbeidsovereenkomsten tot maximaal 2 jaar na uitdiensttreding bewaard. Maar andere zaken zoals een loonbelastingverklaring of kopie ID bewijs minimaal 5 jaar na uitdienststreding.
Wil je de bewaartermijn van een specifiek document van jou weten, neem dan contact met ons op via security@qualitycontacts.nl.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Quality Contacts verwerkt van verschillende groepen mensen verschillende soorten persoonsgegevens. Bent u één van onze (voormalige) opdrachtgevers dan hebben wij vaak uw naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer in ons systeem staan.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken deze gegevens zodat wij contact met u op kunnen nemen bij vragen over de opdracht of om de resultaten van de opdracht met u te delen.
Wij komen graag nog een keer met u in contact als u opdrachtgever bij ons bent geweest. Om dit te kunnen doen bewaren wij uw gegevens ook nog een periode na onze laatste opdracht samen.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Quality Contacts mag alleen persoonsgegevens gebruiken om redenen die in de privacywetgeving staan. Deze redenen worden grondslagen genoemd. De verschillende grondslagen staan beschreven in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 onder b AVG), dit in het geval u op dit moment opdrachtgever van ons bent.

Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn het voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG) en het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f AVG). De wettelijke verplichting omdat wij bepaalde gegevens moeten bewaren in het kader van de administratie. Algemeen belang is van toepassing bij het plegen van acquisitie om voormalig opdrachtgevers terug te winnen en nieuwe opdrachtgevers te enthousiasmeren.

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens als (voormalig) opdrachtgever van Quality Contacts worden niet langer bewaard dan 3 jaar na uitsturen/betalen van laatste factuur.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Quality Contacts verwerkt van verschillende groepen mensen verschillende soorten persoonsgegevens. Zo verwerken wij ook klantgegevens in opdracht van onze opdrachtgevers, vaak gaat het hier om de naam van de klant, het e-mailadres en/of telefoonnummer van de klant.

Heeft u, uit naam van één van onze opdrachtgevers, met één van onze collega’s contact gehad (telefonisch, per e-mail of via social media), dan verzoeken wij u voor alle privacy gerelateerde vragen het privacy statement van het desbetreffende bedrijf te raadplegen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van de klanten van onze opdrachtgevers omdat wij klantenservice of salesactiviteiten uitvoeren voor deze opdrachtgever. Om iedere klant goed te woord te kunnen staan en te helpen bij een vraag of verzoek hebben wij inzage nodig in persoonsgegevens en desgewenst ook de mogelijkheid om deze aan te passen (na verzoek klant).

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Quality Contacts mag alleen persoonsgegevens gebruiken om redenen die in de privacywetgeving staan. Deze redenen worden grondslagen genoemd. De verschillende grondslagen staan beschreven in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De grondslag van Quality Contacts op basis waarvan persoonsgegevens verwerkt mogen worden is de grondslag uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 onder b AVG). Quality Contacts heeft een overeenkomst met de opdrachtgever om salesactiviteiten of klantenservice uit te voeren.

Bewaartermijnen
Heeft u, uit naam van één van onze opdrachtgevers, met één van onze collega’s contact gehad (telefonisch, per e-mail of via social media), dan verzoeken wij u voor alle privacy gerelateerde vragen het privacy statement van het desbetreffende bedrijf te raadplegen. Hierin staat vermeld welke bewaartermijnen gehanteerd worden.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Quality Contacts verwerkt van verschillende groepen mensen verschillende soorten persoonsgegevens.
Bent u een (voormalig) leverancier dan hebben wij vaak uw naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer in ons systeem staan.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken deze gegevens zodat wij contact met u op kunnen nemen bij bijvoorbeeld vragen over de levering of een factuur.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?
Quality Contacts mag alleen persoonsgegevens gebruiken om redenen die in de privacywetgeving staan. Deze redenen worden grondslagen genoemd. De verschillende grondslagen staan beschreven in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken is de uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 onder b AVG).

Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens als (voormalig) leverancier van Quality Contacts worden niet langer bewaard dan 3 jaar na uitsturen/betalen van laatste factuur.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen.

Beveiliging

Quality Contacts heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Daarnaast is Quality Contacts gecertificeerd voor ISO/IEC 27001:2013, of te wel informatiebeveiliging.

Delen met derden

Quality Contacts schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. De volgende rechten zijn omschreven in de AVG:
  • Informatie: persoonsgegevens worden op verschillende wijze verwerkt binnen een organisatie. Wilt u weten hoe dat gaat bij Quality Contacts, dan kunt u dat bij ons aanvragen en dan informeren wij u hierover.
  • Inzage: uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Dit zullen wij dan ook per e-mail met u delen, tenzij u dit anders wenst.
  • Rectificatie: persoonsgegevens kunnen aangepast worden indien ze bijvoorbeeld verouderd of anderszins onjuist zijn.
  • Vergetelheid: indien u wilt dat wij (een deel van) uw persoonsgegevens wissen, dan kunt u dit bij ons aangeven. Het kan zijn dat een deel van de gegevens bewaard moeten blijven in verband met andere (wettelijke) doeleinde, zoals de administratieplicht (vanuit de Belastingdienst). Uiteraard zullen wij u daarover informeren.
  • Bezwaar (verzet): u kunt op het verwerken van (een deel van) persoonsgegevens bezwaar maken.
  • Overdraagbaarheid: uw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden naar een ander organisatie of uzelf.

Wilt u meer weten over bovenstaande rechten of wilt u van één van deze rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op via security@qualitycontacts.nl of 0224 – 224 224.

Functionaris gegevensbescherming en AP

Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat natuurlijk graag en vragen wij u hierover contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming via security@qualitycontacts.nl. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), hier leest u daar maar over.

Heeft u (overige) opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard ook graag. Neem contact met ons op per e-mail op security@qualitycontacts.nl of via 0224 – 224 224.

Wijziging van Privacy Statement

Quality Contacts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De meest actuele versie (datum hieronder zichtbaar) kunt u daarom ook altijd op onze website terugvinden.

Zwolle, maart 2022.

Ontdekken wat we voor jou kunnen betekenen?