header AVG Quality Contacts

Privacywetgeving
binnen Quality Contacts

GDPR of AVG?

Ter verduidelijking: de GDPR staat voor ‘General Data Protection Regulation’ en in het Nederlands vertaald is de afkorting AVG wat staat voor ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’. En in 1 simpel wordt is het gewoonweg ‘privacywetgeving’.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Persoonsgegevens

Sinds de invoering van de Algemene Verordening persoonsgegevens in mei 2018, is niets belangrijker dan privacy van persoonsgegevens. Ook bij Quality Contacts is het noodzakelijk om te werken en vooral te leven naar de maatstaven die AVG verwacht. De AVG geeft aan dat Persoonsgegevens alleen verwerkt mogen worden in overeenstemming met de wet. Voor de betrokkene (dat is degene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden) moet het behoorlijk en transparant zijn hoe en waarom de persoonsgegevens verwerkt worden.

Naast ‘gewone’ persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens. Deze gaan bijvoorbeeld over iemands gezondheid, strafrechtelijke verleden of politieke voorkeur. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te gebruiken, tenzij je een wettelijke uitzondering hebt. Al die regels, hoe gaan we hier binnen Quality Contacts mee om?

privacywetgeving

AVG Checklist

Helaas! AVG is geen checklist die een organisatie kan afvinken. Privacy, en daarmee de AVG, is een onderwerp dat continu leeft en aandacht blíjft vragen in een organisatie. De borging en het succes van AVG binnen Quality Contacts komt voor uit strak privacy management vanuit onze manager Kwaliteit, met support vanuit management en directie. Maar bovenal ondersteunt met capaciteit, tijd en opleiding van medewerkers.

We hebben een aantal stappen gezet om compliant te werken die per wetgeving ook zijn bepaald. Denk bijvoorbeeld aan:

  1. Het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming.
  2. Het opstellen van een privacy statement op de website en een privacy beleid voor intern gebruik.
  3. Het opzetten en onderhouden van een verwerkingsregister.
  4. Het behandelen van verzoeken van betrokkenen inzake hun rechten (inzage, bezwaar etc.).
  5. Het toepassen van bewaartermijnen.
  6. En zo zijn er nog veel meer te benoemen.

Naast het toepassen van de standaard AVG eisen stelt Quality Contacts zich nog harder op ten aanzien van het bewaken van de privacy. Zo hebben wij het informeren en trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy bovenmatig uitgewerkt en toegepast. Dat is in onze branche ook van groot belang, een contactcenter bestaat door, en werkt louter met persoonsgegevens. Hoe onze medewerkers er mee omgaan is daarom essentieel.

Naast dit gedragscomponent is ook de (technische) beveiliging een must binnen de AVG. Bij Quality Contacts hebben we dit naar een hoger niveau getild door de eisen uit ISO 27001 toe te passen en ons te certificeren voor deze norm. Wat hierbij komt kijken lees je hier.

Privacy en omgaan met persoonsgegevens is een onderwerp waarop binnen Quality Contacts grote expertise is. Heb je advies nodig over dit onderwerp dan helpen we je graag. Stuur een mail naar security@qualitycontacts.nl of ga naar onze contactpagina.

Privacy waarborg staat hoog in het vaandel bij Quality Contacts

Meer lezen?

Wat is webcare?

Om een antwoord te geven op de vraag wanneer webcare ontstaan is, duiken we eerst even in de geschiedenis van het internet en dan met name Wifi.

Lees verder »