Wilt u meer informatie?

Laat u door ons terugbellen!

Naar de klant cases

Naar de klant cases

Naar de case video’s

Naar de case video’s

Privacy Statement Quality Contacts

Inleiding

Quality Contacts streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en vertrouwelijk om te gaan met de gegevens die u bij ons achter laat. Quality Contacts verwerkt bij een bezoek aan de website op een aantal wijze persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens het betreffen, welke grondslagen wij hebben om deze gegevens te verwerken en welke bewaartermijnen gehanteerd worden.

Wie zijn wij?

Quality Contacts is een full service contactcenter dat inkomende en uitgaande klantcontacten faciliteert via telefoon, internet en post. Wij bieden diensten die organisaties snel en efficiënt kunnen ondersteunen in het vergroten van de bereikbaarheid of het verhogen van de conversie bij een salescampagne.

Het hoofdkantoor van Quality Contacts is gevestigd aan de Zuiderweg 12, 1741 NA te Schagen. Daarnaast heeft Quality Contacts een vestiging in Zwolle (Ferdinand Bolstraat 25B, 8021 ES). Bij vragen over het verwerken van persoonsgegevens kunt u terecht bij onze manager kwaliteit door een e-mail te sturen naar security@qualitycontacts.nl of te bellen met 0224 – 224 224.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als u bij Quality Contacts reageert op een vacature dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Motivatie en of sollicitatiebrief

Als u onze website bezoekt en u maakt een terugbelverzoek dan verwerken wij uw naam en telefoonnummer.

Doeleinde en grondslag

Het verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Quality Contact. Dat gerechtvaardigde belang bestaat in dit geval uit het werven van geschikt personeel voor het contactcenter of voor een staffunctie. U geeft ons toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens als u via onze website een terugbelverzoek plaatst.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die u hebt opgegeven via een sollicitatie zullen in beginsel tot maximaal vier weken na afsluiting van de vacatureperiode bewaard blijven. Mocht u worden aangenomen bij Quality Contacts dan gelden er andere wettelijke bewaartermijnen, zoals een bewaartermijn van 7 jaar voor de Belastingdienst. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen.

De gegevens die verwerkt worden naar aanleiding van een terugbelverzoek worden niet langer bewaart dan wettelijk is toegestaan. Doch zeker niet langer dan 2 jaar.

Beveiliging

Quality Contacts heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Quality Contacts schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. De volgende rechten zijn omschreven in de AVG:

 • Informatie: persoonsgegevens worden soms op verschillende wijze verwerkt binnen een organisatie. Hierover kunnen wij informatie verschaffen aan u.
 • Inzage: uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Rectificatie: persoonsgegevens kunnen aangepast worden indien ze bijvoorbeeld onjuist zijn.
 • Vergetelheid: persoonsgegevens kunt u op verzoek verwijderen. Het kan zijn dat een deel van de gegevens bewaard moeten blijven in verband met andere (wettelijke) doeleinde, zoals de administratieplicht (vanuit de Belastingdienst).
 • Bezwaar (verzet): u kunt op het verwerken van (een deel van) persoonsgegevens bezwaar maken.
 • Overdraagbaarheid: uw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden, naar een ander organisatie of uzelf.

Wilt u meer weten over bovenstaande rechten of wilt u van één van deze rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op via security@qualitycontacts.nl of 0224 - 224 224. Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat natuurlijk graag en vragen wij u hierover contact op te nemen met de manager kwaliteit. U kunt hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer/smartphone/tablet (afhankelijke met welk device u de website bezoekt). Quality Contacts gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Daarnaast stellen cookies ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en ons recruitmentproces en deze aan te passen en te verbeteren. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Vragen

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Neem contact met ons op per e-mail op security@qualitycontacts.nl of via 0224 – 224 224.

Wijziging van Privacy Statement

Quality Contacts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De meest actuele versie (datum hieronder zichtbaar) kunt u daarom ook altijd op onze website terugvinden.

Schagen, januari 2019.

Content