Sporten met QC!

Door deel te nemen aan dit sportabonnement, krijg je niet alleen de kans om aan je gezondheid te werken, maar toon je ook je betrokkenheid bij een bedrijf dat waarde hecht aan jouw gezondheid en welzijn. Dit initiatief is een belangrijk onderdeel van onze missie om een inclusieve en ondersteunende werkomgeving te creëren, waar iedereen de kans krijgt om te bloeien.

Doe mee en versterk de teamspirit!
We moedigen iedereen aan om van deze fantastische mogelijkheid gebruik te maken. Samen kunnen we een gezondere, gelukkiger en meer verbonden werkplek creëren. Lees hieronder de voorwaarden en schrijf je vandaag nog in en neem de eerste stap naar een fittere en energiekere versie van jezelf!

Voorwaarden sport abonnement

1. Toepassingsgebied
Dit beleid is van toepassing op alle medewerkers van Quality Contacts B.V. die in dienst zijn bij de organisatie.

Ons doel is om de gezondheid en het welzijn van alle QC medewerkers te bevorderen.

2. Werking 
2.1. Vergoeding: Medewerkers komen in aanmerking voor een vergoeding van een abonnement van €20 per maand voor een fysieke sport. Dit geldt voor een periode van 6 maanden.

2.2. Aanvraagprocedure: Om in aanmerking te komen voor de Sport abonnement-vergoeding, moeten medewerkers het volgende doen:

Een betaalbewijs van hun sport abonnement overhandigen aan de afdeling HRM. Het betaalbewijs moet recent zijn en aantonen dat de medewerker momenteel een geldig sport abonnement heeft.

De aanvraag moet via de mail worden ingediend bij de afdeling HRM via HRM@qualitycontacts.nl.

Aanvragen worden verwerkt tot en met de 20e van de maand. Aanvragen die later zijn binnengekomen worden meegenomen in de verloning van de daaropvolgende verloningsronde.

2.3. Duur van de vergoeding:  Na goedkeuring zal de vergoeding voor het sport abonnement gedurende 6 opeenvolgende maanden worden verstrekt, te beginnen vanaf de maand van goedkeuring.

2.4. Verlenging:  Na afloop van de eerste 6 maanden zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van een nieuw betaalbewijs om in aanmerking te komen voor verdere vergoeding. Dit nieuwe betaalbewijs moet ook aan de vereisten van punt 4 voldoen.

2.5. Beëindiging:  De vergoeding voor het sport abonnement wordt stopgezet als een medewerker niet binnen de vereiste termijn een nieuw betaalbewijs aanlevert of als het betaalbewijs niet aan de vereisten voldoet.